Прохання прочитати уважно дану інформацію з метою запобігання спірних ситуацій під час нашої з Вами співпраці!

УМОВИ СПІВПРАЦІ ТА ГАРАНТІЇ, ЯКІ МИ НЕСЕМО

1. Наша Компанія здійснює свою діяльність офіційно в установленому законом порядку. Основним видом діяльності є надання інформаційних послуг.
2. Кожну письмову роботу ми перевіряємо на відповідність первинним вимогам щодо оформлення, відповідності теми, змісту.
3. До вартості робіт не входить послуга оформлення титульних листів, календарних планів та подібної документації.
4. Курсові та дипломні роботи виконуються лише за умови наявності методичних вказівок та попередньо затвердженого викладачем плану. План надається виконавцем в разі його відсутності. В випадку відсутності методичних вказівок або відмови від затвердження плану у викладача, гарантія супроводу не надається.
5. Передбачене разове безкоштовне доопрацювання замовлення, яке виконується на протязі від 3-х до 5-ти роб. днів, крім випадків, наведених у пунктах 5.1-5.5.

До безкоштовного доопрацювання дипломної, курсової, контрольної, реферату або будь-який інший письмової роботи НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ:

5.1 доопрацювання, пов’язані зі зміною первісної теми роботи;
5.2 доопрацювання, пов’язані зі зміною затвердженого плану роботи;
5.3 доопрацювання, пов’язані з використанням в роботі джерел і матеріалів, а також появою істотних вимог, не згаданих при оформленні замовлення;
5.4 доопрацювання, пов’язані зі зміною оформлення, якщо вимоги до оформлення не обговорювалися при замовленні;
5.5 доопрацювання, пов’язані зі зміною обсягу роботи, або вимогами, не передбаченими методичними вказівками.

Всі ці зміни вносяться в роботу за додаткову плату. Тому, при оформленні замовлення, максимально докладно вказуйте всі вимоги до виконання роботи.

6. Ви несете відповідальність за надання відомостей по вашому замовленні. Будьте уважні, вказуйте повні вимоги до роботи (план, структура, список літератури тощо), згідно з якими ми і будемо виконувати Ваше замовлення.
7. Ми несемо відповідальність за якість роботи, її індивідуальність, але не за здачу її викладачу. Рекомендуємо Вам не тільки читати наданий матеріал, а й докладно вникати в його суть, щоб бути готовим відповісти на питання вашого викладача.
8. Ми не несемо відповідальність за Ваші стосунки з викладачем у разі упередженого ставлення з його боку або необгрунтованої відмови прийняти роботу. Ми настійно рекомендуємо прочитати роботу перед захистом 2-3 рази. Також роботу потрібно показати своєму керівнику, так як часто буває, що у викладача існує своє бачення теми, яке вимагає внести деякі корективи в роботу.
9. Якщо ви виявили в роботі явні чи удавані недоліки і вирішили їх виправити самі, то дані дії не є підставою для повернення Вам частини вартості роботи – ці ж дії могли б бути виконані на Ваше прохання без Вашої участі та витрат Вашого часу.
10. У разі відмови Замовника від послуг Компанії з будь-яких причин, аванс в розмірі 75% не повертається (за умови, що робота знаходиться на стадії виконання, або вже готова).
11. Захист роботи здійснюється Вами самостійно. Якщо робота була допущена до захисту, то низька оцінка, отримана на захисті, не є підставою для повернення грошей.
12. Кожна робота пишеться індивідуально і існує в єдиному екземплярі. Ми не вважаємо плагіатом цитування літератури (за наявності достовірної посилання на джерело) і законодавчих актів. Але обмежуємо в обсязі таких цитат (вони не повинні перевищувати 1 сторінку), якщо інше не вимагається в завданні. Винятки за рівнем унікальності тексту можуть бути для робіт по праву, історії та інших предметів, де існує необхідність використання великої кількості цитат із законодавства, або інших широко поширених в Інтернеті джерел.
13. Ми прагнемо виконувати замовлення наших клієнтів досить швидко. При цьому, якість ніколи не приноситься в жертву швидкості роботи (курсові роботи виконуються в строк від 14-х до 22-ти днів, дипломні від 1-го до 3-х місяців). За терміновість виконання замовлень, передбачена надбавка до вартості у розмірі 50%.
14. Готові роботи надаються лише в електронному вигляді. При бажанні роздрукувати готове замовлення в нашому офісі, ціна за друк складає 0,65-0.60 грн/ст., набір титульної сторінки – 5,00/шт.
15. Ми не беремося за будь-яку роботу. Якщо ми з яких-небудь причин не можемо виконати роботу, ми просто за неї не візьмемося.
16. Ми піклуємося про нашу репутацію. Більшість наших нових клієнтів складають люди, що користуються нашими послугами за рекомендацією людей, що вже стали нашими замовниками.
17. По роботах, виконаних під замовлення, гарантована їх конфіденційність.
18. Ми не несемо відповідальність:
- за неповернення друкованих методичних вказівок, додатків (рекомендуємо залишати копії);
- за точні терміни виконання під час учбових сесій (по причині великої завантаженості виконавців, деякі замовлення можуть бути надані Вам з затримкою терміном 3 і більше днів, окрім робіт, оплачених з 50% надбавкою по терміновості). Рекомендуємо роботи замовляти завчасно!!!

19. При не зарахуванні придбаної роботи Вашим викладачем, в т.ч. після доопрацювань, або відмови Вами від замовлення по будь-яким причинам, ГРОШІ НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ.

Для замовників РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ, ЗВІТІВ

Роботи виконуються, згідно методичних вказівок та вимог Вашого ВУЗу по фінансово-економічним, бухгалтерським, правовим, математичним, та гуманітарним (в т.ч. іноземні мови) та ін. дисциплінам. В разі відсутності методичних рекомендацій чи вказівок при розв’язуванні задач, застосовується методика розв’язку на розсуд виконавця. Претензії в випадку надання нами невідповідного методу виконання в даному разі не приймаються.

В контрольних роботах та рефератах список літератури разом з планом роботи оцінюються згідно ціни за одну сторінку, можуть додаватись чи ні, по Вашому бажанню. В окремих випадках завдання оцінюються за індивідуальними  розцінками (особисто виконавцем), які узгоджуються з Вами завчасно.

За терміновість виконання робіт  передбачена надбавка по оплаті, розміри і терміни виконання яких  обговорюються і узгоджуються в телефонному режимі або через e-mail в індивідуальному порядку. На контрольні, індивідуальні та лабораторні роботи надається гарантія супроводу в тому випадку, якщо в роботі дійсно допущені помилки, а не по причині того, що Ви не змогли дати пояснення викладачу по роботі при захисті. Для якісного та швидкого доопрацювання замовлення необхідно чітко сформулювати всі побажання та претензії, що виникли. У разі повної невідповідності роботи замовлення приймається на доопрацювання тільки за наявності рецензії наукового керівника клієнта. Перероблені роботи надаються безкоштовно в терміни, обговорені з Вами, але не раніше 3 робочих днів, з наявністю обгрунтованими письмовими вказівками до помилок. При незарахуванні роботи Вашим викладачем по необгрунтованим причинам навіть після доопрацювань гроші не повертаються.

Для замовників КУРСОВИХ РОБІТ!

Роботи виконуються, згідно методичних вказівок Вашого ВУЗу. Робота над матеріалом згідно встановлених термінів виконання (шукати у вкладці «Ціни та терміни») розпочинається лише після внесення попередньої або повної оплати (75% від вартості замовлення) та надання обов’язково затвердженого викладачем плану. У разі необхідності для Вашої зручності – ми можемо самі попередньо скласти план для затвердження у Вашого керівника.

Матеріали по підприємству виконавець підбирає на свій розсуд самостійно, або ж Ви надаєте його нам в необхідному повному об’ємі (в електронному вигляді), якщо тема затверджена саме по обраному Вами підприємству.

Гарантія супроводу надається в випадках, коли в роботі допущені помилки з вини виконавця, а не по причині того, що Ви не змогли дати пояснення викладачу по роботі при захисті. Передбачено лише 1 безкоштовне доопрацювання по роботі, яке робиться на протязі не менше 3-ох робочих днів. Гроші (в т.ч. попередня оплата) не повертаються при незарахуванні роботи Вашим викладачем навіть після доопрацювань, а також в разі Вашої відмови від замовлення по будь-яким причинам.

За терміновість виконання робіт передбачена надбавка по оплаті в розмірі 50% від первинної вартості.

Для замовників ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ!

Написання робіт (виконання з врахуванням вимог Вашого керівника) базується на умові спільної співпраці. Робота над матеріалом розпочинається лише після внесення попередньої оплати (75% від вартості роботи; решта – 25% оплачується при наданні останньої частини роботи), або ж повної оплати (при умові надання роботи відразу у повному обсязі) та надання затвердженого викладачем плану. В де-яких випадках співвідношення попередньої оплати і доплати складає 50%/50%.

Роботи робляться згідно матеріалу по підприємству (він включатиметься в додатки), що надаєте Ви, або згідно матеріалів виконавця, які вибираються ним самостійно. Виконавці приймають на себе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ – ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (гарантія  супроводу до допущення до захисту).

Нормальним (оптимальним) терміном написання роботи вважається час 2-3 місяці. Якщо роботи виконуються в екстремальних умовах, тобто на протязі одного чи менше місяця, претензії відповідно точних термінів виконання і надання готових та доопрацьованих робіт не приймаються.

За терміновість виконання робіт  передбачена надбавка по оплаті в розмірі 30% від первинної вартості.

Ви, також, можете замовити додатково доповідь/автореферат, ціна яких складає 100 грн., що надається після остаточного затвердження роботи у керівника та звіт з практики (згідно ціни діючого прайсу).

 

УВАГА!!!

Щоб уникнути затримок по виконанню замовлень під час учбової сесії по причині високого рівня завантаженості,  рекомендуємо роботи ЗАМОВЛЯТИ ЗАВЧАСНО!!!